Kvalitet

Kvalitetssikringen er et naturligt fundament i Gibo, og vi arbejder kontinuerligt med kvalitetssikring på alle niveauer i produktions- og udviklingsprocesserne. Et arbejde der bl.a. afspejler sig i ISO-certificeringer af fabrikkerne i DK og PL.

I menuen til venstre findes vores ledelsespolitik og certifikater.

Alle større afvigelser i produktionen i relation til kunder og leverandører håndteres gennem 8D rapporter, der skal sikre, at afvigelsen ikke gentager sig gennem en systematisk og ensartet håndtering i vores kvalitetssystem. Under punktet 8D kan vores skabelon og vejledning downloades.