Formy, prototypy form i fikstury

Projektujemy i konstruujemy formy i fikstury. Z oprogramowaniem „State – of - art” i efektywnymi maszynami możemy produkować prototypy form w ciągu kilku dni, a tym samym szybko przekształcić pomysł w rzeczywistość.

undefined